Indicatie

Indicaties voor behandeling

Psychotherapie - een weg naar innerlijke verandering


Onze psychotherapeutische praktijk richt zich tot volwassenen (16+) die in hun leven een persoonlijk lijden ervaren en die zich vanuit hun lijden gehinderd voelen in het algemeen funtioneren. Dit psychisch lijden kan zich uiten in verscheidene symptomen zoals bijvoorbeeld gevoelens van burn-out, angst of depressiviteit, een verlaagd zelfvertrouwen en zelfbeeld, identiteitsproblemen, relationele problemen, rouwverwerking of levensfaseproblemen.


Het belangrijkse kader in ons therapeutisch werk is het psychodynamisch of psychoanalytisch model. De therapeuten in onze praktijk volgden na hun studies van klinisch-psycholoog of geneesheer-psychiater een bijkomende 4-jarige universitaire opleiding tot psychoanalytisch psychotherapeut. Deze vorm van therapie is niet gericht op concrete adviezen of op het aanleren van probleemoplossende strategieën, maar wel op het induceren van een innerlijk veranderingsproces. Door de persoon meer in contact te brengen met zijn onderliggende emoties en drijfveren kunnen nieuwe ervaringen opgedaan worden en kunnen destructieve patronen doorbroken worden. De therapie beoogt dus meer dan enkel symptoomreductie, ze is gericht op persoonlijke groei.


Belangrijk voor deze therapie is dat de persoon die zich aanmeldt kan spreken over zijn klachten en gevoelens en dat hij bereid is om nieuwsgierig te kijken naar zijn eigen innerlijk functioneren. In het therapeutisch proces wordt sterk ingezet op mentaliseren en reflectief functioneren. Vooraleer een psychotherapie opgestart kan worden, worden bij de therapeut enkele verkennende intake gesprekken gepland om na te gaan of een psychodynamische psychotherapie al dan niet geïndiceerd is.


Meer informatie over de wetenschappelijke  basis van ons therapeutich werk vindt u op de website van de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie. http://vvpt.be/
Psychiatrie - werken aan stabiliteit en kracht


Hoewel  binnen onze praktijk het psychotherapeutisch behandelingskader het meest op de voorgrond staat, kan voor sommige problemen eveneens een medisch-psychiatrische diagnostiek noodzakelijk zijn. Indien geïndiceerd kan dan gestart worden met een medisch-psychiatrische begeleiding of met een medicamenteuze behandeling.  Deze psychiatrische begeleiding kan op zichzelf staan of kan gecombineerd worden met een psychotherapeutisch proces  binnen of buiten de praktijk.  Voor patiënten die nog niet binnen de praktijk (psychotherapeutisch) begeleid worden kan evenwel een wachtlijst bestaan.


Redenen voor een psychiatrische begeleiding kunnen bijvoorbeeld zijn: stemmingsschommelingen, burn-out, depressiviteit, angststoornissen, slaapstoornissen, AD(H)D, en persoonlijkheidsmoeilijkheden.


Indien u wordt doorverwezen door uw huisarts of psycholoog is het aangewezen relevante medische verslagen en een medicatieschema mee te nemen. 


Dr. Rooseleer werkt als vrijgevestigd geneesheer-specialist in zijn privépraktijk en is niet verbonden aan een ziekenhuis.  Een psychiatrische begeleiding in de praktijk is bijgevolg niet mogelijk wanneer er acuut nood is aan een opname in een (psychiatrisch) ziekenhuis, wanneer de ruime ondersteuning van een multidisciplinair team noodzakelijk is, wanneer in de ambulante setting de veiligheid onvoldoende voorzien kan worden of wanneer er actief drugmisbruik aanwezig is. Tevens is een begeleiding niet mogelijk voor kinderen en jongeren onder de 16 jaar of wanneer de behandeling niet gevoerd kan worden in het Nederlands of het Engels.
Werkbegeleiding - ondersteuning naar persoonlijke groei


Binnen de praktijk biedt Neal Hermse conreet loopbaanadvies en loopbaanbegeleiding op maat. Hij combineert hiervoor zijn ervaring als klinisch psycholoog en psychotherapeut met zijn ervaring als recuiter bij recruteringbureaus en in de interne recrutering. 


Het aanbieden van loopbaanadvies binnen onze praktijk maakt het mogelijk om indien nodig via drie parallelle sporen  een behandeling te kunnen voeren: psychotherapeutisch, medicamenteus ondersteunend en via  loopbaanbegeleiding in het concreet (her)opnemen van het leven: innerlijke verandering, stabiliteit en groei.
Copyright  ©  All Rights Reserved